7. december 2017

CBRE Intego oplever en stigende efterspørgsel på nye energioptimerende tiltag blandt sine industrikunder. Derfor faldt det også i god jord hos Arla Akafa, at CBRE Intego nu er certificeret SMC-partner, som er førende inden for trykluftkomponenter og energioptimering.

 

CBRE Intego og Arla Akafa har et årelangt samarbejde bag sig, hvor de fast har flere af CBRE Integos montører tilknyttet produktionen. Én af dem er industritekniker Kresten Knudsen, der netop er blevet SMC-certificeret.

 

”Vi sætter øget fokus på energioptimerende tiltag, hvor et af områderne er trykluft. Her har vi haft en dialog med SMC, hvor Kresten overtog vores igangværende og fremtidige projekter, da han blev SMC-certificeret. Det er en klar fordel, at han i dag står for al koordinering, dialog og montering af de nye energioptimerende komponenter i vores produktion,” fortæller Christian Andreasen, der er el-mester hos Arla Akafa.

 

Målbare besparelser i produktionen

”Vi har et konstant fokus på energioptimerende tiltag i vores produktion. Derfor laver vi også hele tiden små optimeringer af både maskiner og udstyr, som bruger trykluft og enten er utætte eller bruger unødvendigt meget energi. Vi har også opsat flowmålere i produktionen, så vi på sigt kan se, hvor stor en besparelse vi opnår efter, at CBRE Intego har monteret SMC-komponenterne,” uddyber Christian Andreasen.

 

CBRE Integos industritekniker Kresten Knudsen, der er fast tilknyttet Arla Akafas produktion, siger uddybende: ”Vi har bl.a. udskiftet vakuumpumper til mere energirigtige trykluftkomponenter. SMC’s trykluftkomponenter har nemlig en intelligent styring, så når vi fx anvender trykluft til at løfte en papkasse, så bliver komponenternes sugeevne automatisk justeret i stedet for, at de bare – ligesom tidligere – har en konstant høj sugeevne. På den måde sparer vi hurtigt meget energi.”

 

Trykluftanlæg er da også nogle af de dyreste anlæg at holde kørende. Derfor ser Christian Andreasen også frem til en mærkbar besparelse i produktionen med de nye tiltag, CBRE Intego har implementeret.

 

Flere SMC-certificeringer på vej til CBRE Intego

Kresten Knudsen var blandt de første af CBRE Integos medarbejdere, der blev SMC-certificeret, og han ser positivt på forløbet: ”Jeg kender i forvejen kundens produktion. Derfor kan jeg også give en mere kvalificeret rådgivning om, hvor man med fordel kan optimere produktionen, så man både får en energismart løsning og lave driftsomkostninger med de nye trykluftkomponenter.”

 

Hos Arla Akafa fortsætter de med at implementere flere energioptimerende tiltag på deres trykluftanlæg. Generelt oplever CBRE Intego en øget efterspørgsel på energioptimerende tiltag især hos industrikunderne. Derfor vil endnu flere af CBRE Integos montører den kommende tid også blive SMC-certificeret.