14. januar 2016

Efter to år med CBRE Intego OptiNet, som regulerer fremløbstemperaturen i forsyningsnettet, har Auning Fjernvarme reduceret ledningstabet med 5 %. Energibesparelsen har betydet, at investeringen i systemet er tjent hjem på kun tre år.

Danske varmeværker er pålagt at finde en årlig energibesparelse i deres respektive varmeområder. Alternativt kan de købe sig til besparelsen et andet sted, og det var baggrunden for Auning Fjernvarmes investering i OptiNet. ”Vi blev stillet en fornuftig energibesparelse i udsigt, og den kan vi trække fra i vores regnskab med Energitilsynet. Indtil videre har vi sænket temperaturen fra 72 til 68 °C, og det er et meget tilfredsstillende resultat”, fortæller Hans Jørgen Larsen, driftsleder hos Auning Fjernvarme.

 

En stærk reference

Auning Fjernvarme havde allerede et godt samarbejde med CBRE Intego, som derfor var en oplagt leverandør til den nye fremløbstemperaturstyring. ”At valget faldt på OptiNet var dog ikke en ukritisk beslutning. Før vi etablerede aftale omkring køb, fik vi mulighed for at besøge Nibe Varmeværk for at høre deres erfaringer og se systemet i brug. De var meget tilfredse med systemet, og derfor følte vi os sikre på, at det var en god investering”, forklarer Hans Jørgen Larsen.

 

Automatisk regulering

OptiNet indeholder en automatisk styring, som regulerer fremløbstemperaturen kontinuerligt ud fra en vejr- og forbrugsprognose. Systemet er altid 48 timer foran, og det betyder, at fjernvarmeværkets ansatte ikke selv skal ændre temperaturen i tide og utide. ”For at opnå en optimal regulering skulle vi tidligere stå op midt om natten for at ændre temperaturen, og det skete naturligvis ikke. Nu har vi i stedet fået et system, som stort set passer sig selv. Vi har kun reguleret på nogle få parametre, så de tilpasses ændringerne i vores lokale forhold”, fortæller Hans Jørgen Larsen.

 

Nøglefærdig løsning

Forud for implementeringen af OptiNet hos Auning Fjernvarme havde CBRE Intego sat systemet op hjemmefra. ”Vi lavede en grundig analyse af optimeringsmulighederne for værkets net. Det er udgangspunktet for at kunne levere en nøglefærdig løsning”, forklarer Morten Kragsborg Pedersen, procestekniker hos CBRE Intego. Efterfølgende har service på systemet foregået via fjernsupport. ”CBRE Intego har webadgang til OptiNet, og det er en yderst rentabel løsning for os. Vi oplever systemet som meget driftssikkert, men når vi har haft brug for support, har de klaret opgaven uden at starte bilen op for at køre herud”, slutter Hans Jørgen Larsen.