12. marts 2019

Fornylig blev Meldgaard Renovations tankstation indviet i Aalborg Øst, der sikrer renovations-firmaet tidsoptimering og et forspring til en grønnere fremtid.

 

Hver nat holder 11 renovationsbiler ved tankstationen med hver sin slange, som fylder dem med biogas til næste dags kørsel. Tidligere brugte Meldgaard Renovation offentlige tankstationer, hvor det kunne tage op mod 20 min. pr. lastbil med tre renovationsmedarbejdere i grundet kø og omvejskørsel. Anlægget har derfor store økonomiske besparelser for firmaet.

 

”Det er et godt eksempel på, at vi kan spare miljøet for en masse CO₂ ved at udskifte brændstoffet uden, vi går på kompromis med bilernes rækkevidde. De ansatte kører jo på akkord, og derfor er det en klar fordel, at de ikke længere skal planlægge tankningen. Herudover er de økonomiske og klimamæssige gevinster ikke til at tage fejl af,” siger Jacob Himmelstrup, direktør hos Nærenergi, der er eksperter inden for bæredygtige energiløsninger.

 

Nærenergi og Priess A/S har i samarbejde udviklet kompressorhuset, som en nøglefærdig ’Plug & Play’ løsning, der opfylder de kundespecifikke krav. Opgaven blev løst med CBRE Intego A/S som underleverandør, hvor Priess producerer selve huset, mens CBRE Intego er ansvarlig for installationerne: ”Vi arbejder målrettet med at give Danmark et forspring til en endnu grønnere fremtid. Derfor er det også spændende at stå i spidsen for sådan et projekt,” forklarer Jesper Daarbak, serviceleder hos CBRE Integos el-tekniske afdeling i Aalborg.

 

Designer standardiseret løsning til renovationsbranchen

Tre af CBRE Integos elektrikere har i løbet af to uger lavet alle installationerne on-site hos renovationsfirmaet, fremfor på værkstedet, for at undgå dyre transportomkostninger af det 30 tons tunge teknikhus.

 

”Vi arbejder målrettet med de erfaringer, vi allerede har gjort os for at udvikle en standardiseret løsning, som sikrer slutkunden en effektiv løsning og hurtig implementering. Derfor er CBRE Intego også – modsat tidligere – ansvarlig for hvilke komponenter, vi skal bruge og indkøb af dem. Vi er også i dialog om, hvordan vi kan optimere antallet af føringsveje og kabelbakker,” forklarer Jacob, der trækker på CBRE Integos el-tekniske ekspertise på området.

 

”Når du arbejder med gas, skal du jo tage visse forholdsregler, fordi det er et eksplosivt område. Det stiller særlige krav til installationsarbejdet, og det har været spændende at arbejde med at imødekomme de særlige forholdsregler, der er,” forklarer CBRE Integos serviceleder.

 

Biogas vinder frem – også til tunge transportmidler

Teknikhuset til Meldgaard Renovation er det første af sin slags, hvor det er en privat operatør, frem for et gasselskab, der implementerer sådan en løsning efter, de vandt kommunens udbud.

 

”Der er ved at ske en ændring på området, hvor man i højere grad ser biogas som et godt alternativ til tung transport. Tidligere talte man om, at en station til 10 transportmidler var for dyr, og at man i stedet skulle op i omegnen af 25 lastbiler eller busser pr. anlæg. Men vi har netop bevist med det her anlæg, at det sagtens kan betale sig. Både ud fra et økonomisk og ikke mindst miljømæssigt perspektiv. Derfor håber vi også på, at vi kan sætte endnu flere stationer op det kommende år med udgangspunkt i vores standardiserede og skalerbare løsning,” afslutter Jacob, som allerede nu har flere spændende projekter i støbeskeen med Priess og CBRE Intego.