7. december 2017

DuPont Nutrition & Health i Grindsted har gennemgået en omfattende ombygning af fabrikkens interne kraftværk. Kul er erstattet med bæredygtigt træflis, hvilket reducerer fabrikkens og byens CO2-udledning betragteligt. I forbindelse med ombygningen indgik man en stor aftale med CBRE Intego om installationen.

 

Det er slut med at fyre med kul på en af verdens største emulgatorfabrikker, DuPont i Grindsted. Fabrikken har afsluttet en gennemgribende renovering af den eksisterende kedel med det formål at overgå fra kulfyring til fyring med bæredygtigt træflis.

Med ombygningen bliver DuPonts fabrik stort set CO2-neutral.

 

"Ombygningen har været planlagt længe. Vi startede med de første planer tilbage i 2013, og i slutningen af 2016 indledte vi så arbejdet. Vi er glade for, at vi nu kan sige farvel til kul til fordel for et vedvarende alternativ som træflis," forklarer project team leader ved DuPont Michael Teckentrup.

 

Renoveringen omfattede afmontering og erstatning af næsten al tidligere installation og styring, og kun den rå kedelkerne kunne bibeholdes. Derfor indgik DuPont en installationsaftale til adskillige millioner kroner med den tekniske servicepartner CBRE Intego.

 

"Vi kendte allerede CBRE Intego, og vi havde i forvejen et rigtig godt indtryk af virksomheden. De præsenterede os for et godt forslag til processen til en fornuftig pris, og gennem arbejdet har vi fået bekræftet, at det var det rette at vælge dem. Det har været vigtigt for os, at de fra starten har været åbensindede og fleksible. Når der opstod komplikationer eller forandringer, var CBRE Intego altid klar til at håndtere situationen hurtigt og effektivt," siger Michael Teckentrup.

DuPont og CBRE Intego har gennem de sidste mange år haft en samarbejdsaftale, der indebærer, at CBRE Intego fast har fire medarbejdere tilknyttet fabrikken i Grindsted med ansvaret for elinstallationer på maskin- og procesanlæg.

 

"DuPont vidste, at de med os ville få en fleksibel samarbejdspartner, der i kraft af vores mange afdelinger og store kompetencebredde ville være i stand til at løse den omfattende opgave. Det beviste vi eksempelvis ved, at vi havde kapaciteten til at tilknytte 21 elektrikere og teknikere opgaven på fuldtid i de mest travle perioder," forklarer projektleder hos CBRE Intego Allan Christensen.

 

CBRE Integos arbejde på DuPonts fabrik er primært udsprunget fra virksomhedens Grindsted-afdeling, fortæller Allan Christensen, men også blandt andre Herning-afdelingen og Aalborg-afdelingen, som Allan Christensen selv kommer fra, har bistået med projektet.

 

"Arbejdet med kedelombygningen har krævet, at vi har gjort brug af store dele af vores kompetencepalette. Vi har leveret styretavler og andre installationsdele, lavet elektrikerarbejde i alle afskygninger, mens opgaven også har beskæftiget flere af vores procesteknikere. Vi har desuden assisteret med røgrenseanlægget og varmegenvindingsanlægget. Overskudsvarmen fra fabrikken skal nemlig leveres til byens fjernvarmenet," fortæller Allan Christensen.

 

Han fortæller supplerende, at DuPont sidste efterår byggede en lagerhal til træflisen samt et transportsystem mellem lager og kedelbygningen. Her leverede CBRE Intego ligeledes styretavler, installationsarbejde samt proces/software-programmering som underleverandør for det tyske firma Saxlund GmbH.

Fakta - Kedelombygning gør Grindsted grønnere

  • Den samlede årlige CO2-reduktion i Grindsted bliver som følge af ombygningen ca. 64.000 tons

  • Duponts overskudsvarme ventes at dække ca. halvdelen af Grindsted El- og Varmeværks fjernvarmebehov

  • Overskudsvarmen fortrænger naturgas hos varmeværket

  • Flisen til DuPonts fabrik leveres af HedeDanmark og kommer fra bæredygtig skovhugst