15. februar 2016

Da de to kanalbroer Trangravsbroen og Proviantbroen på Christianshavn skulle idriftsættes, var det med CBRE Intego som partner på automationsområdet. Trods opgavens kompleksitet og stramme tidsplan er åbningen nu en realitet, og i den forbindelse var CBRE Integos fleksibilitet et væsentligt parameter.

Kanalbroerne er etableret for at binde det centrale København, Christianshavn og Papirøen bedre sammen for de bløde trafikanter. Som en væsentlig del af projektet ønskede Københavns Kommune, bygherre og rådgiver en høj grad af både maskin- og driftssikkerhed på de to broer. Dermed var det en teknisk udfordrende opgave, som blev lagt i hænderne på CBRE Intego.

 

Sikkerhed på flere niveauer

Trangravsbroen har to broklapper, der hver især er 23 meter lange og kan åbnes, mens Proviantbroen er anlagt som en oplukkelig cirka fem meter bred og 23 meter lang cykel- og gangbro. Styresystemet til de to broer er centreret omkring en redundant PLC med et ringnetværk, der sikrer imod uhensigtsmæssige driftsstop. ”De mange sikkerhedstiltag har medført en vis teknisk kompleksitet. Vi har fx integreret en funktion, som sørger for, at broklapperne ikke kan lukke for hurtigt og hårdt ned, samt en sikkerheds-PLC til håndtering af nødstop”, forklarer Henning Daugaard, projektleder hos CBRE Intego.

 

Stort leverandør-setup

Som underleverandør til SH Group, der har den tekniske entreprise, bestod CBRE Integos leverance bl.a. af styretavler, computerudstyr, opbygning af PLC-styring med SCADA-anlæg samt den efterfølgende idriftsætning. Da projektet har haft to hovedentreprenører og flere leverandører tilknyttet, har det krævet gode samarbejdsevner på tværs af faggrupper. ”Vi har haft et tæt og godt samarbejde med alle involverede, men det har også være en spændende og ikke mindst udfordrende opgave at koordinere. Som eksempel har én leverandør leveret sikkerhedsbomme, som vi har udviklet interface til, mens en anden har leveret signaludstyr til sø- og vejtrafik, som vi har integreret i vores system”, fortæller Henning Daugaard.

 

Fleksibilitet blev afgørende

Ud af de cirka 2,5 år, som projektet har været i gang, har der været cirka 1,5 års pause, da den oprindelige hovedentreprenør gik konkurs. På grund af projektets stramme tidsplan var det således påkrævet, at de forskellige aktører udviste stor effektivitet og fleksibilitet. ”Vi har oplevet CBRE Intego som en meget seriøs samarbejdspartner, som har leveret god projektledelse og opfølgning på opgaverne”, forklarer Rasmus Kvistgård, projektleder hos SH Group, og fortsætter: ”Samtidig har CBRE Intego den ressourcemæssige bredde, som er nødvendig for at udvise fleksibilitet. De har været i stand til at arbejde lange dage, og det har hjulpet os med at nå i mål til aftalt tid.” CBRE Intego og SH Group har også samarbejdet omkring Cirkelbroen, som blev indviet i august. Denne bro betjenes via en traditionel PLC-styring med trykknapper, da den skal kunne åbnes og lukkes af de sejlende, som passerer kanalen.