28. juni 2017

Agri-Norcold er fødevareindustriens servicepartner inden for indfrysning, frosthåndtering, optøning og lagring af fødevarer. I samarbejde med CBRE Intego har de udviklet og implementeret et nyt SRO-anlæg, der sikrer, at Agri-Norcolds medarbejdere hurtigt kan få overblik over køleprocesserne og reagere, hvis der sker en fejl.

 

Agri-Norcold, der har Nordeuropas største frysehus til fødevarer, indfryser og lagrer fødevarerne inden, de når kundernes kurv. Derfor er ét af de vigtigste kvalitetsparametre for Agri-Norcold, at deres køle- og fryseanlæg har den rette temperatur. I samarbejde med CBRE Intego har to af deres afdelinger fået en ny PLC- og PC-styring, der garanterer, at styringen, reguleringen og overvågningen af indfrysning og frostlagrenes temperatur sker på bedst mulig vis.

Den nye løsning er baseret på en standard, som CBRE Intego har udviklet i samarbejde med Agri-Norcold. Derfor kan Agri-Norcolds afdelinger på sigt få den samme fleksible styring, så anlæggene bliver nemmere at håndtere og servicere.

 

Nykøbing Mors og Hasselager er opdateret

Den styring Agri-Norcold havde inden, de tog CBRE Intego med på råd, var af ældre dato, og det var efterhånden svært at skaffe reservedele til den. Tiden var derfor inde til at udskifte og opdatere styringen af deres frostvareterminaler, som er fordelt i hele landet. Afdelingen i Nykøbing Mors blev den første, der stod for skud – og senest er afdelingen i Hasselager, nær Aarhus, blevet opdateret.

”Med den nye styring får vi de informationer, som vi har brug for. Derfor har vi, med hjælp fra CBRE Intego, fået et bedre overblik over anlæggene, så vi kan køre driften mere optimalt,” forklarer Christian Mathisen Hansen teknisk chef hos Agri-Norcold.

Med den nye styring kan Agri-Norcold overvåge og regulere køle- og fryseanlæggene uden, at der er mandskab i afdelingen. CBRE Intego yder også fjernsupport, hvor de løbende servicerer anlæggene og retter de fejl, der opstår. Via en PC har begge parter nemlig adgang til et skærmbillede, der viser anlæggets temperatur, tryk og andre vigtige værdier, de skal kontrollere.

”Den nye styring har den fordel, at sker der en fejl i systemet, så bliver der automatisk sendt en SMS til den, der har driftsansvaret. Det sikrer, fejlen hurtigt bliver udbedret,” fortæller Christian Mathisen Hansen og fortsætter: ”Tidligere kom fejlen frem til vagtcentralen, der skulle kontakte den driftsansvarlige – men nu kommer beskeden hurtigere frem til den, der skal reagere.”

Med den nye styring kan CBRE Intego levere de reservedele, der mangler, inden for få timer, så Agri-Norcold hurtigt kan rette fejlen.

Hasselager var klar på den halve tid

En af de udfordringer, vi skulle løfte under udskiftningen var, at køle- og fryseanlæggene skulle køre, så driften kunne fortsætte.

”CBRE Intego har været god til at planlægge og tage højde for, at driften skulle fortsætte under udskiftningen. Der har været en rigtig god dialog mellem os og CBRE Intego, og de erfaringer, som vi gjorde os ved det første projekt i Nykøbing Mors, de blev inkorporeret og taget højde for ved opdatering af styringen i Hasselager,” understreger Christian Mathisen Hansen og fortsætter: ”Det første projekt i Nykøbing Mors tog omkring 9 måneder at gennemføre. Mens det andet projekt i Hasselager blev gennemført på under 4 måneder – endda henover sommerferien.”

Der er ikke ét anlæg, der har den samme lageropbygning. Men når anlæggene bliver opdateret og får den samme styring, så bliver anlæggene nemmere at betjene for medarbejderne.

”Vi har en stor viden om, hvordan vi skal drive anlæggene, men vi har hverken evne eller overskud til at programmere anlæggenes nye styring. Ved at samarbejde med CBRE Intego har vi fundet en professionel samarbejdspartner, som kan optimere driften i vores afdelinger,” forklarer Christian Mathisen Hansen.