mandag den 27. januar 2020

Byggematerialeproducenten Knauf har på under et år sparet mange tusinde kroner ved at skærpe fokus på virksomhedens trykluftforbrug gennem intelligent og digitaliseret flowmåling og overvågning, og lignende gevinster er mulige for langt de fleste danske produktionsvirksomheder. Det vurderer den tekniske servicepartner CBRE Intego, der samarbejder med flere danske produktionsvirksomheder over hele landet.

 

Trykluftsanlæg er en central og uundværlig del af rigtig mange produktioner, og ifølge Dansk Energi udgør elforbruget til trykluft hele 14 procent af industriens elforbrug til elmotordrevne maskinsystemer. Alt for få virksomheder er dog opmærksomme på, om trykluften fordeles og udnyttes optimalt, og det betyder, at en stor del af trykluftforbruget i danske produktionsvirksomheder helt bogstaveligt siver ud i den blå luft.

 

Sådan lyder opråbet fra CBRE Intego, der leverer tekniske løsninger inden for el, automation og mekanik til blandt andet flere industrivirksomheder spredt over hele landet.

 

”Vi oplever, at der simpelthen mangler opmærksomhed omkring problemstillingen. Det er lidt paradoksalt, da vi generelt er blevet rigtig gode til at effektivisere el- og varmeforbruget, men samtidig glemmer vi trykluften, som er meget, meget dyrere. Det er ikke unormalt, at 60 til 70 procent af al trykluftforbrug i en virksomhed er såkaldt tomgangsforbrug, der ikke bidrager til nogen form for produktion,” fortæller salgschef hos CBRE Intego, Per Johansson og fortsætter:

 

”Faktisk har flere virksomheder allerede i dag monteret flowmålere, men kun de allerfærreste bruger dataene intelligent til at danne et overblik over, hvor systemet eventuelt underpræsterer, eller hvor der er utætheder. Det er en skam, da en lækage på blot én enkelt millimeter ved et tryk på seks bar som minimum koster 8.500 kroner ekstra om året, og dem kan der altså være mange af i en produktion, så der er med andre ord et kæmpe potentiale for besparelse.”

Sparer estimeret 15.000 kr. årligt

Et godt eksempel på det finder man hos byggematerialeproducenten Knauf i Hobro.

 

Her installerede CBRE Intego for lidt under et år siden en IOT-boks, der skulle opsamle data fra Knaufs eksisterende flowmålere.

 

Siden har virksomheden så via en cloudbaseret kundeportal kunnet følge med i trykluftsforbruget i realtid, hvilket har betydet, at man med det samme har kunnet reagere på eventuelle lækager eller andre uhensigtsmæssigheder.

”Umiddelbart efter, vi begyndte at aflæse data fra vores flowmålere, fandt vi med det samme en lækage på et filter, som vi ikke ville have identificeret manuelt. Lækagen gav et svind på 40 kubikmeter i timen, svarende til 220.000 kubikmeter tabt trykluft årligt, og ved at udbedre lækagen sparer vi nu estimeret 15.000 kroner om året bare på det ene målepunkt. Det alene svarer til en besparelse på næsten en procent af vores totale forbrug, så det siger en del om potentialet ved at arbejde med at reducere sit trykluftforbrug,” fortæller maskinmester hos Knauf Jakob Levring Andersen og forsætter:

 

”Vi bruger trykluft til vores filtre, pakkemaskiner og vores støvblæsere, og med det nye system har vi nu en alarm, der giver besked, hvis trykluftforbruget overstiger en given værdi, og dermed kan vi reagere på eventuelle nye læk med det samme.”

 

CBRE Intego har gennem det seneste år monteret og installeret den cloudbaserede flowmåling hos flere industrivirksomheder, og målet er at hjælpe mange flere virksomheder med at realisere det store potentiale for energibesparelse.