onsdag den 24. august 2022

Sabro A/S, som producerer støbegods hovedsageligt til offshore- og subsea-industrien, implementerede for to år siden en samlet digital løsning med henblik på at systematisere vedligeholdelse af maskiner og sikre den bedst mulige planlægning. Nu har virksomheden opgjort resultaterne deraf, og det viser sig at have medført markante besparelser på indkøb af reservedele.

 

I Hornslet har Sabro A/S travlt med at følge med den store efterspørgsel på støbegods til især offshore-industrien, og det er altafgørende, at produktionen holdes i gang. Derfor valgte Sabro for to år siden at alliere sig med CBRE Intego, der har udviklet en app-baseret løsning til at strukturere vedligeholdsopgaver med henblik på at forebygge unødige og dyre nedbrud – og allerede nu ser virksomheden gevinsterne heraf.

 

En helt ny opgørelse fra Sabro viser nemlig, at virksomheden efter blot to år har haft en markant besparelse på indkøb af reservedele samt højnet oppetiden betydeligt – og derudover har virksomheden nedbragt mængden af overarbejde og dyre følgevirkninger af nedetid.

 

"Vi benyttede os i mange år af gule post-its til at holde styr på vedligehold af maskiner, og når en maskine brød sammen, fik vi den repareret. Men det betød også, at det eksempelvis kunne gå i glemmebogen at få rengjort eller skiftet olie på en maskine – og den slags manglende vedligehold kan føre til, at maskinen potentielt set står stille i flere dage, mens reservedelene bliver hentet hjem," fortæller Torben Andersen, som er produktionsleder hos Sabro, og fortsætter:

 

"Det er meget omkostningstungt at have produktionen til at stå stille og skulle købe nye reservedele fremfor at vedligeholde. Det er derfor vigtigt for os at have en smart løsning, hvor vi kan samle alle oplysninger om vedligehold og gøre det nemmere at planlægge vedligeholdelsesopgaverne for den enkelte."

"Vi benyttede os i mange år af gule post-its til at holde styr på vedligehold af maskiner, og når en maskine brød sammen, fik vi den repareret. Men det betød også, at det eksempelvis kunne gå i glemmebogen at få rengjort eller skiftet olie på en maskine – og den slags manglende vedligehold kan føre til, at maskinen potentielt set står stille i flere dage, mens reservedelene bliver hentet hjem."

 

- Torben Andersen, produktionsleder hos Sabro

Flere muligheder på sigt

Med løsningen har Sabro fået en app, der er baseret på de nyeste teknologier, og som hver enkelt medarbejder nemt kan tilgå med deres telefon, mens der i øvrigt også er en skærm med systemet på lokationen.

 

"Med appen har Sabro også fået en platform til at indsamle historik på maskinerne. Derudover er det smarte ved appen, at den kan anvendes til at registrere data om maskinernes vedligehold – og den data kan bruges til at vejlede i optimering af komponentens levetid samt oplyse om kommende vedligeholdsopgaver, så det bliver gjort i tide – og det er klart mere fordelagtigt end at vente til, at maskinen bryder sammen," forklarer salgschef i CBRE Intego, Torben Pedersen.

 

Omtrent halvdelen af virksomhedens produktionsapparat er indtil videre registreret i systemet, og det er planen, at de øvrige maskiner ligeledes skal implementeres på sigt. Og på længere sigt forventer Torben Andersen, at man i virksomheden vil benytte data fra appen til at vurdere, hvornår en maskine rent investeringsmæssigt skal udskiftes fremfor at blive repareret:

 

"Der er et uudnyttet potentiale i appen, som vi gerne vil bringe i spil på lidt længere sigt. Det drejer sig om at bruge data og historik på de enkelte maskiner til også at træffe beslutninger om, hvornår det ikke kan betale sig at skifte reservedele på en maskine længere, men hvor vi i stedet bør se os om efter en ny maskine," siger han afsluttende.