onsdag den 16. september 2020

Før 1. juni 2021 hed CBRE Teknisk servicepartner, CBRE Intego

 

I Horsens Kommune er tabte nøgler, sene lukkevagter til skolens pedeller samt forskellige adgangskontrolanlæg fortid. Kommunen har nemlig fået ensartet adgangskontrollen.

 

Omkring 100 bygninger med op mod 1.000 døre har med hjælp fra blandt andet CBRE Intego fået ny og ensartet adgangskontrol i Horsens Kommune, hvor man får adgang til bygningen med en brik fremfor med en nøgle. Dørene og de tilhørende tyverialarmer bliver nu styret online, hvilket giver kommunen overblik over, hvem der har og har haft adgang til bygningen. Herudover kan de nemt slette en brik eller ændre hvilke døre, brikken skal have adgang til.

 

”Vores institutioner og administrationsbygninger undgår at administrere adgangskontrol i en lokal software, fordi det nu bliver centralt styret via en fælles server med back up. Med den ensartede adgangskontrol og tyverisikring kan vi nøjes med at instruere brugeren en gang, fordi anlæggene er ens,” forklarer Lone Buus, sikring- og forsikringsmedarbejder hos Horsens Kommune.

 

Løsningen er forbundet med økonomiske besparelser, hvor kommunen for eksempel undgår udgifter til pedellernes lukkevagter på skolerne. De ressourcebesparelser, der er forbundet med adgangskontrollen, er dog kun en sidegevinst for kommunen. Den primære årsag er nemlig at højne sikkerhedsniveauet.

 

Adgangskontrol skaber tryghed for både virksomheden og de ansatte

For Horsens Kommune skaber det tryghed, at de har adgangshistorikken i tilfælde af tyveri. For de ansatte skaber det tryghed, at det er den samme løsning, de møder, når de skal til- og frakoble en alarm uanset lokation.

 

”Vi undgår, at man står ved et betjeningspanel og har 30 sekunder til at indtaste en kode på et panel, som måske er anderledes end det, man er vant til. Nu til- og frakobler man alarmen med brikken ved alle bygninger. Det er knap så stressende,” siger Lone Buus.

 

Det er muligt at skalere sikkerhedsniveauet, og derfor er der nogle bygninger, som både kræver en brik og kode for at få adgang. Det er muligt kun at anvende en kode for at få adgang – og ingen brik. Koden kan skiftes med et fast interval.

 

Fleksibelt set-up muliggør løbende optimering

En af de store fordele ved løsningen er, at der er flere, som kan give adgang til bygningerne. Derfor kan den kommunale rengøringsafdeling give adgang til sit personale og sommerferievikarer, sportshallerne kan give adgang til foreninger, og hvis der er et forældremøde på en skole, kan forældrene få adgang til bygningen i et bestemt tidsrum.

 

”Mulighederne er uendelige – det handler bare om at spotte optimeringsmulighederne med adgangskontrol. Vi kan for eksempel tænde eller slukke lys og ventilation i en bygning på fastlagte tidspunkter, så man sparer ressourcer efter lukketid samt ved helligdage og i ferieperioder, ” pointerer Søren Henneberg Laursen, CBRE Integos tekniske serviceleder.

 

CBRE Integos teknikere hjælper med den fortsatte udrulning og vedligehold af kommunens sikringsløsning. Næste step er at integrere adgangskontrollen til medarbejderdatasen, så den enkelte medarbejder automatisk bliver oprettet og tildelt adgangsniveauer.