Lovpligtige eftersyn

En serviceaftale med CBRE Teknisk servicepartner sikrer, at din virksomhed lever op til gældende regler.

I stort set alle brancher er der tale om tekniske hjælpemidler og sikkerhedsforanstaltninger, som er underlagt krav om lovpligtige eftersyn. Ud over at imødekomme myndighedernes krav vil strukturerede eftersyn og vedligehold medvirke til at forebygge ulykker og nedbrud i driften samt beskytte dine medarbejdere.

Hos CBRE Teknisk servicepartner har vi opbygget en stor erfaring i gennemførslen af lovpligtige eftersyn inden for el-teknik og mekanik, så med os i ryggen er du på den sikre side. En serviceaftale med CBRE Teknisk servicepartner er garanti for, at din virksomhed til enhver tid lever op til alle gældende regler; og lige så vigtigt, at de nødvendige eftersyn udføres, så de er til mindst gene for produktionen.

 

Når vi har gennemført en eftersyns- eller vedligeholdelsesopgave, bliver dokumentationen tilgængelig på CBRE kundeportal, hvor du har et komplet overblik over bl.a. eftersyn til forfald og fejlretning.

 

Myndigheder som Arbejdstilsynet, Sikkerhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen stiller krav om, at alt det, der kan have en betydning for sikkerheden på en arbejdsplads, skal tjekkes med et bestemt interval – typisk én gang om året.

 

Din virksomhed skal altid leve op til alle myndighedskrav

Vi kan hjælpe dig med dine lovpligtige eftersyn, sådan at du altid er sikret optimal drift.

 

Se hvilke eftersyn vi tilbyder

Sådan foregår arbejdet med lovpligtige eftersyn

 

 1. Forventningsafstemning
  Ud fra nedenstående liste over eftersyn, gennemgår vi sammen produktionsfaciliteter og -proces for at kortlægge, hvilke eftersyn, der er påkrævet. Herefter planlægger vi i fællesskab de nødvendige eftersyn, så de udføres optimalt i forhold til flowet i virksomheden.

 2. Gennemførelse og registrering
  Ved eftersynet registrerer vi de enkelte anlæg og stamoplysningerne i systemet inkl. eftersyns–frekvens. Herefter opsættes en QR kode. Der er mulighed for at uploade eller gemme brugsanvisninger og anlægsdokumentation på CBRE Teknisk servicepartner kundeportal.

 3. Mulighed for at se servicerapport i kundeportalen
  Når QR koden scannes åbnes kundeportalen, og man kan tilgå servicerapporten uden login. Samme procedure kan anvendes af myndighederne ved audits.

 4. Styr på historikken
  Der er tale om periodiske og lovpligtige eftersyn, og derfor er der brug for at holde styr på både tidligere og fremtidige eftersyn. Via kundeportalen varetages både arkivering, nem adgang til alle rapporter, tidsinterval m.v. – for at frigøre ressourcer hos virksomheden, så du undgår at vedligeholde diverse regneark og mapper.

 5. Det nødvendige overblik
  Når det er tid til at udføre de lovpligtige eftersyn, anvender CBRE Teknisk servicepartner de registrerede tjeklister på kundeportalen. Vores montører får besked i god tid om jeres næste eftersyn. Det er din sikkerhed for, at eftersyn bliver udført til tiden. Rapporter og status opdateres efter eftersyn i systemet.

Let adgang til overblik

CBRE Teknisk servicepartner har med en QR kode gjort det nemt at tilgå al information omkring din virksomheds vedligeholdsarbejde, så du hurtigt kan få overblik, en servicerapport eller andet, som giver indblik i din virksomheds vedligehold og eftersyn.

 

Scan QR koden, så får du adgang til en video, som viser kundeportalen i brug.

Vil du forenkle de lovpligtige eftersyn?

 

Hos CBRE Teknisk servicepartner har vi stor kompetencemæssig bredde inden for el-teknik og mekanik, hvilket er din sikkerhed for, at bygninger, værktøj og andet materiel lever op til gældende lovkrav og ikke udgør risiko for brand, ulykker eller nedbrud.

 

CBRE Teknisk servicepartner er fast servicepartner for lovpligtige eftersyn hos en lang række virksomheder i et bredt felt af brancher og udfører 90 procent af samtlige lovpligtige eftersyn. Vi er desuden DBI-certificeret til såvel el-termografering som brandtekniske anlæg.


Vores mere end 1.000 medarbejdere hjælper hver dag dansk industri og erhverv med de lovpligtige eftersyn; og med at udbygge og fremtidssikre infrastrukturen.

 

Det betyder at:

 • du kan samle dine eftersyn hos én leverandør.

 • du sikrer dig ét samlet overblik over hele virksomhedens lovpligtige eftersyn via vores webbaserede kundeportal.
  Her kan du altid finde eftersynsdokumentation, tidspunkt for næste eftersyn, kontaktperson og statistik – både til intern brug, til myndigheder og til kunder.

 • du slipper for selv at uddanne og opkvalificere dit personale til gennemførelse af lovpligtige eftersyn.