tirsdag den 16. august 2022

Dragsbæk, som producerer fødevarer til ind- og udland, fik hen over en weekend installeret nye ventilations- og CTS-anlæg. Med de nye CTS-anlæg har Dragsbæk samtidig fået en smart brugerplatform med et overblik over anlæggene og mulighed for nemt at justere ventilationen og således optimere produktionsforholdene.
 
I Skovlund producerer Dragsbæk fødevarer dag, aften og nat i hverdagene med treholdsskift, og det er helt afgørende, at produktionen holdes i gang, så virksomheden kan levere inden for aftalt tid til butikkerne. Da virksomheden skulle have udskiftet ventilationsanlæg, som dækker 5200 kvadratmeter, skulle det derfor ske hen over en weekend, så produktionen ikke gik i stå.

 

Til at løse opgaven allierede Dragsbæk sig med Hjort Ventilation og CBRE Intego, som har leveret og installeret henholdsvis to nye ventilationsanlæg og fire såkaldte CTS-anlæg, som står for ”Central Tilstandskontrol og Styring”.

"Det har været afgørende for os, at installationen kunne udføres i en weekend – og at ventilationen var funktionsdygtig om mandagen, når produktionen skulle i gang igen. Det har derfor været nødvendigt, at installatørerne også var meget fleksible i forhold til at udføre arbejdet på et skævt tidspunkt. Derudover har det været en stor fordel i samarbejdet med CBRE Intego, at deres tekniker allerede kendte vores produktion, og at de generelt ved, hvordan man færdes i en fødevareproduktion."

 

- Thomas Langhoff, Engineering Manager i Dragsbæk.

CBRE Intego mødte op fredag morgen og allerede søndag blev arbejdet afsluttet med en FAT-test, hvor de nye ventilations- og CTS-anlæg blev testet – og således var opgaven afsluttet efter blot 48 timer.

 

Bedre produktionsforhold og markante tidsbesparelser

Med de nye CTS-anlæg har Dragsbæk fået en brugerplatform, som muliggør løbende regulering og optimering af for eksempel temperatur og luftfugtighed i produktionen samt administrationen via en skærm.


"Vi har leveret et helt nyt CTS-anlæg til Dragsbæk, hvor vi har samlet virksomhedens ventilationsanlæg på én brugerplatform, som gør det nemt for dem at få et overblik over produktionsforholdene, mens det også er muligt at justere ventilationen på de enkelte anlæg hurtigt og nemt," fortæller Thomas Vejrup Larsen, som er serviceleder og projektansvarlig hos CBRE Intego.

Foruden et bedre overblik og mulighed for nem justering fremhæver Thomas Langhoff, at det nu også er muligt at udføre hurtig fejlfinding og at optimere virksomhedens energiforbrug:

"Som fødevarevirksomhed er vi underlagt høje krav for udluftning og luftfugtighed i vores produktionsmiljø. Derfor er det vigtigt, at vi har et overblik over anlæggene og hurtigt får besked, hvis der opstår en fejl i ventilationen – og det har vi meget bedre forudsætninger for nu med de nye CTS-anlæg og brugerplatform," siger han og tilføjer:

 

"Derudover har vi nu også mulighed for at benytte timere til at justere temperaturen og luftfugtigheden, så vi eksempelvis kan sænke temperaturen i administrationen i weekenden og på den måde sænke vores energiforbrug."

 

Dragsbæks udbytte af samarbejdet:

  • Udskiftning i en weekend, så produktionen ikke gik i stå
  • Bedre produktionsforhold og markante tidsbesparelser
  • Brugerplatform som sikret ét samlet overblik og nem justering
  • Mulighed for hurtig fejlretning og optimering af energiforbruget