torsdag den 18. marts 2021

Flensteds fabrik i Skovlund, som producerer snittet salat og frugt, havde svært ved at rekruttere kompetent arbejdskraft til mekanisk vedligehold. Derfor indgik de et mekanisk samarbejde med CBRE Teknisk servicepartner for at systematisere vedligehold og dermed reducere produktionsstop.

 

I første omgang blev Hans-Kurt Jensen, CBRE Teknisk servicepartner mekaniske servicetekniker, hyret ind i 4-6 uger. Men her, godt og vel et halvt år senere, indgår han fortsat i bemandingen hos Flensted Snitgrønt.

 

”Hans-Kurt tager tingene af sig selv – og det er dét, som jeg sætter mest pris på. Han kan se, hvad der skal gøres for, at produktionen kører. Vi har fået styr på vores vedligehold – og det er Hans-Kurt en stor del af årsagen til,” forklarer Bjarne Mortensen, vedligeholdschef hos Flensted og tilføjer: ”Han træder også til, når jeg har ferie eller lignende – og jeg bekymrer mig slet ikke over, hvordan det går. Det har han styr på.”

 

Undgår tabt produktionstid med forebyggende vedligehold

CBRE Teknisk servicepartner sørger for, at produktionen kører, som den skal ved løbende at vedligeholde maskinerne og udskifte en rem eller et tandhjul i tide. Derfor byder hverdagen på fabrikken ikke længere på ”brandslukninger”, men i stedet kontrollerede produktionsstop i et ønsket tidsrum, som ikke medfører tabt produktionstid.

 

”Førhen oplevede produktionsfolkene dagligt fejl – det gør de ikke mere,” siger Hans-Kurt. Særligt et eksempel står klart for både ham og Bjarne. Det var nemlig på et hængende hår, at hvidkålsmaskinen blev repareret op mod en kampagne, hvor maskinen skulle snitte 1-2 ton hvidkål dagligt. Men Hans-Kurt spottede, at maskinen ikke kørte optimalt – og det viste sig, den var tæt på at bryde sammen.

 

I tæt samarbejde med Bjarne har CBRE Teknisk servicepartner udarbejdet en plan for forebyggende vedligehold, som har sikret en driftssikker produktion, øget fleksibilitet og lavere personaleomkostninger. Med Flensted Snitgrønts stabile produktion er der plads til, at det forebyggende vedligehold kan udføres i dagtimerne. Det reducerer personaleomkostningerne grundet mindre overtid samt tilkald af vagt ved akutte nedbrud om natten.

Vi oplevede, at vi havde svært ved at rekruttere mekaniske teknikere. Men med CBRE Teknisk servicepartner er vi sikret kompetent, kvalificeret og fleksibel arbejdskraft, når vi har brug for det.

 

– Bjarne Mortensen, vedligeholdschef hos Flensted Snitgrønt.

Derfor vælger Flensted ekstern driftsassistance

For Bjarne er der store fordele forbundet med at bruge en ekstern samarbejdspartner fremfor at ansætte egne teknikere: ”Vi oplevede, at vi havde svært ved at rekruttere mekaniske teknikere. Men med CBRE Teknisk servicepartner er vi sikret kompetent, kvalificeret og fleksibel arbejdskraft, når vi har brug for det. Herudover er CBRE Teknisk servicepartners kendskab til vores produktion selvsagt også en stor fordel for os.”

 

CBRE Teknisk servicepartner og Flensted har nemlig et mangeårigt samarbejde bag sig, når det kommer til el-teknisk installation og service samt lovpligtige eftersyn. Senest havde CBRE Teknisk servicepartner og Flensted to delelærlinge, hvor den ene efter endt læretid, Søren Erichsen, fortsat er tilknyttet Flensted – på samme måde som Hans-Kurt.

 

”Søren og jeg, vi hjælper hinanden og træder til, hvis den ene har brug for hjælp. I mine 64 år har jeg prøvet en del. Men arbejdet hos Flensted, det topper alligevel alt. Jeg nyder at være her og tiltroen til ens arbejde og dømmekraft er stor,” afslutter Hans-Kurt.

 

Flensteds udbytte af forebyggende vedligehold

  • Øget oppetid og større fleksibilitet, som sikrer bedre udnyttelse af ressourcerne.
  • Stabil produktion og større leveringsevne af produkterne til rette tid.
  • Økonomisk optimering via planlagt vedligehold, som sikrer større indkøb af reservedele på samme tid og dermed reducerede fragtomkostninger.