20. september 2016

En voksenlærling, der skulle på skolebænken, og en langtidssygemelding betød, at VELUX stod over for akut mangel på mandskab i deres produktion i Thyregod – indtil CBRE Intego i løbet af få dage stillede med to medarbejdere.

 

Der gik ikke mere end fem dage, fra teknisk chef Jørgen Dalum fra VELUX kontaktede CBRE Intego, til to CBRE Intego-folk mødte ind på fabrikken i Thyregod som afløsere i de fastansatte medarbejderes fravær. Og siden midten af marts 2016 har de to CBRE Intego-medarbejdere således været fuldtids-udlånt til VELUX og sikret den daglige drift af produktionsanlægget.

 

"Vi stod i en situation, hvor vi havde akut brug for medarbejdere, idet vores ene voksenlærling skulle på skole, og en anden medarbejder blev sygemeldt. Da der jo blot var tale om tidsbegrænset fravær, skulle vi ikke ud og ansætte nye folk, men samtidig var behovet for arbejdskraft reelt og nødvendigt lige nu og her, så vi kontaktede CBRE Intego for at høre, om de kunne hjælpe os. Og det kunne de heldigvis," fortæller Jørgen Dalum og tilføjer:

 

"CBRE Intego var hurtig til at finde de helt rigtige folk til os. Jeg tog kontakt en onsdag, og allerede mandag morgen mødte de to medarbejdere ind på fabrikken."

Det er en stor fordel med erstatningsarbejdskraft, der kan gå direkte ind og løse en stillet opgave.

 

– Jørgen Dalum, Teknisk chef hos VELUX.

De rigtige medarbejdere til opgaven

CBRE Integos folk varetager først og fremmest sikring af den daglige drift i form af forebyggende vedligehold og udbedring og reparationer, ligesom arbejdsopgaverne også har omfattet flytning og ombygning af produktionsanlægget samt øvrige forefaldende opgaver af primært mekanisk og el-teknisk karakter.

 

Hos VELUX har man været yderst tilfredse med samarbejdet, og Jørgen Dalum fremhæver især CBRE Integos evne til at finde de helt rigtige medarbejdere til opgaven som en stor fordel:

 

"Det er en stor fordel med erstatningsarbejdskraft, der kan gå direkte ind og løse en stillet opgave. Og det er bestemt sandsynligt, at vi i fremtiden vil gøre brug af samme ordning, hvis behovet skulle opstå – eller af en af CBRE Integos andre ydelser, som kræver specialister i en kortsigtet periode," lyder det fra teknisk chef i VELUX, Jørgen Dalum.

 

Specialiseret viden og brede kompetencer

Søren Aspestrand Nielsen, afdelingsleder inden for Mekanisk service & værksteder i CBRE Integos afdelinger i Syddanmark, ser netop den brede medarbejder-portefølje som en af CBRE Integos store forcer, når det gælder skræddersyede samarbejdsaftaler med erhvervslivet:

 

"CBRE Intego favner bredt og råder over en lang række dygtige medarbejdere med både specialiserede og brede kompetencer. Det betyder, at vi ud fra den enkelte virksomheds behov kan udvælge de medarbejdere, der har de relevante kompetencer til den stillede opgave – som i dette tilfælde med VELUX, der havde brug for primært mekanisk, men også el-teknisk service."