11. oktober 2019

Skovskolen befinder sig cirka 40 minutters kørsel nord for København, og er en del af Institut for Geovidenskab og Naturformidling på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Med stadigt større behov for at kunne tilbyde de studerende bolig på selve skolen, har Københavns Universitet besluttet at opføre en ny værelsesfløj på cirka 670 m2 med 20 værelser fordelt på to niveauer.

 

I februar 2018 kaldte Hoffmann en række underentreprenører til møde. Sammen skulle der skabes et ideelt tilbud til et træhus, som i fremtiden skulle danne de mest optimale rammer for 20 elevers ophold hen over en uddannelsesperiode.

 

”Det er vigtigt for os at inddrage samarbejdspartnere så tidligt i processen som muligt, for at kunne give det mest præcise tilbud”, fortæller Alex Høgh Engell Petersen, projektchef hos Hoffmann.

 

Med til bords sad CBRE Integos Projektchef i København, Jesper Ditlev Sørensen, som kommer fra det tidligere Fini-El.

”CBRE Intego er hentet ind baseret på positiv erfaring fra vores tidligere samarbejde og deres knowhow, som er utrolig vigtig i sådan et projekt her, da det minimerer fejlmargenen betydeligt og samtidig giver de bedste muligheder for at aflevere et realistisk tilbud fra start”, forklarer Alex Høgh Engell Petersen.

Projektet startede i november 2018, og de nye elever kunne indvie den nye værelsesfløj planmæssigt mandag den 26. august 2019.

Mange krav at tage hensyn til

Flere af CBRE Integos medarbejdere har befundet sig i idylliske omgivelser med arbejdet på den nye værelsesfløj til Skovskolen i Nødebo. Med bygningsstyrelsen som bygherrer og Hoffmann som totalentreprenør, har CBRE Intego haft ansvaret for den el-tekniske del samt ABA og fiberinstallation.

 

Selvom CBRE Intego er velbevandret i alle opgaverne i forbindelse med tilblivelsen af den nye værelsesfløj, så har projektet generelt indeholdt en del specifikke krav, der er taget hensyn til. Bygningen ligger i anvendelseskategori 5, som betyder, at bygningsafsnittet er beregnet til natophold, hvor de personer som opholder sig i bygningen ikke har kendskab til flugtvejene, men er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed.

 

Derudover har byggeriet skulle overholde strenge krav vedrørende bæredygtighed og brugervenlighed for at indgå naturligt i Skovskolens helhedsbillede og miljø. Jesper Ditlev Sørensen kommenterer:


”Det har været et spændende projekt at arbejde på fra start til slut, og så har det jo heller ikke gjort noget at gå og arbejde i de smukke omgivelser, som har været vigtige at bevare intakte og ugeneret under byggeprocessen”.

 

CBRE Integos el-tekniske opgaver har omfattet al belysning, ABA, automatisk branddørslukning og varsling af brand. Derudover har CBRE Intego stået for datainstallation og fiberinstallation, hvor der blandt andet er trukket 300 meter fiber fra hovedkrydsfeltet.

 

God energi

”Vi er stolte over at have afleveret et godt projekt, som har ramt budgettet i vores første tilbud ret godt, og som generelt har været præget af god energi samarbejdspartnerne imellem”, afslutter Alex Høgh Engell Petersen.