9. november 2016

Og med god hjælp fra CBRE Intego, som er varmeværkets faste leverandør på el- og automationsarbejde på det 21.500 m2 store solfangeranlæg.

 

I 2015 blev Hjallerup Fjernvarmes solfangeranlæg på 21.500 m² solceller etableret ved Aalborgvej i Hjallerup. Et anlæg, som kan producere omkring 11.000 MW-timer årligt, og som for varmeværkets forbrugere har betydet billigere varme. Ved at investere i solvarme har Hjallerup Fjernvarme nemlig kunnet reducere varmeværkets naturgasforbrug med omkring 20 %, og det har forbrugerne kunnet se på varmeregningen:

 

“Vores solfangere og biomasse er der ingen afgift på, og det betyder, at varmen er blevet billigere for forbrugerne. I 2010 var prisen pr. MW-time DKK 628,- + moms, i dag er den DKK 470,- + moms. Og det er kun godt 1 år siden, anlægget blev etableret”, fortæller Kaj Tranholm Olesen, som er formand for Hjallerup Fjernvarme.

 

Ud over solfangeranlægget har varmeværket senest investeret i et biomasseanlæg bestående af en halmkedel på 1,8 MW effekt og en tilhørende 1.072 m² stor bygning. Biomasseanlægget er koblet sammen med solfangeranlægget, så anlægget starter og supplerer driften, når temperaturen i solfangeranlæggets 3.500 m² store akkumuleringstank falder under et vist niveau. Herefter kører biomasseanlægget, indtil maksimaltemperaturen er nået, hvorefter solcellerne overtager igen.

 

Anbefalet af tidligere leverandør

CBRE Intego har siden 2012 været fast samarbejdspartner for Hjallerup Fjernvarme og har varetaget alt det styringsmæssige arbejde på både solfanger- og biomasseanlægget samt programmeringsarbejdet på begge anlægs SRO-systemer. Samarbejdet med CBRE Intego kom i stand, da PKS Engineering, som oprindeligt leverede SRO-anlægget til Hjallerup Fjernvarme, gik konkurs og selv foreslog CBRE Intego til at tage over.

 

”Konkursen skete midt i en omfattende renovering af hele værket, og inden alle dataene var blevet lagt over i det nye styresystem”, fortæller Lars Gustafson, afdelingsleder for Industriel IT & automation i CBRE Integos Aalborg-afdeling, og fortsætter: ”Da vi overtog arbejdet fra PKS Engineering, skulle vi derfor som det første overføre data til det nye styresystem og færdiggøre programmeringen heraf. Og det var en omfattende opgave”.

 

Siden har CBRE Intego sørget for etablering og programmering af styresystemet på solfanger- og biomasseanlægget og er i øjeblikket i færd med at opgradere det samlede SRO-anlæg med ny Siemens PLC-styring. Et arbejde, som CBRE Intego forventer afsluttet inden udgangen af maj 2017.

Ekspertviden og hurtig service

Hjallerup Fjernvarmes serviceaftale med Intego indebærer bl.a. løbende vedligehold og service på varmeværkets SRO-system samt døgnvagt.

Kaj Tranholm Olesen fremhæver især to ting ved varmeværkets positive samarbejde med CBRE Intego:

 

“CBRE Integos folk er eksperter i styringsdelen på begge vores anlæg, herunder også SRO-systemet – ikke mindst, fordi det som regel er de samme folk, der kommer her. Det betyder, at de kender vores anlæg indgående, og samtidig kender de også os og vores arbejdsgang, og derfor skal de ikke starte forfra hver gang. Det letter både deres og vores arbejde en hel del”, fortæller Kaj Tranholm Olesen og tilføjer:

 

“Og for en virksomhed som vores, der servicerer en hel masse forbrugere, er det af afgørende betydning, at vores serviceaftale også omfatter døgnservice. Det er selvfølgelig helst noget, vi vil undgå at skulle gøre brug af, men de gange, det har været nødvendigt, har CBRE Intego været hurtige til at rykke ud og få udbedret de fejl, der har måttet være”.