Recepthåndteringssystem

I en travl hverdag kan det være vanskeligt at holde overblikket i alle dele af produktionen. Derfor har CBRE Teknisk servicepartner udviklet en ny styring, som giver et samlet og brugervenligt overblik over produktionen via én skærm.

Slås I med manuel indtastning og ingen sporing?

— Og forældede systemer, sløj tolerance og spild? For mange virksomheder er produktionen et ressourcetungt område, hvor styringen sker via en række forskellige PC-systemer, software og betjeningspaneler. Det resulterer i manglende overblik og potentiel nedetid. 

 

Vi har udviklet et recepthåndteringssystem, som giver fuldt overblik over produktionens blandingsforhold af ingredienser samt de enkelte fremstillingsprocesser, heriblandt vægt og fremstillingstid. Systemet giver kontinuerlige statusmeldinger fra enheder og komponenter, der giver et klart og simpelt indblik i produktionsprocessen.

 

Dit udbytte:

  • Intuitivt interface
  • Fuldt overblik sikrer hurtig fejlretning og historik
  • Optimeret produktionsflow
  • Reduceret spild

Ny styring sikrer optimal pudeproduktion

”Alle tanke og ventiler er registreret, så vi har et samlet visuelt overblik over produktionen på én skærm. Det skaber en øget bevidsthed om produktionens processer og sikrer samtidig hurtig fejlretning, fordi vi præcis ved, hvilken komponent det drejer sig om. Løsningen er særdeles brugervenlig, og det kræver ikke længere et indgående kendskab til systemet at diagnosticere en fejl.”

 

– Martin Eg Andersen, industriel ingeniør hos Dan-Foam.

 

Læs hele casen her