Kranservice

Regelmæssig kranservice sikrer, at dit krananlæg og taljer fungerer optimalt og altid lever op til gældende sikkerhedskrav og lovgivning. Samtidig undgår I driftsstop og potentielle ulykker, fordi defekter og slitage opdages i tide.

Vi servicerer og reparerer alle typer kraner og taljer, herunder portalkraner, svingkraner, specialkraner og wiretaljer. Når vi udfører service af løfteudstyr, så kontrollerer og justerer vi alt fra udligningsskiver, koblinger, kørehjul og kabler til bremser, nødstop og kranbaner.

 

Vi systematiser dine lovpligtige eftersyn

Det årlige lovpligtige eftersyn sikrer, at dit løfteudstyr overholder Arbejdstilsynets bekendtgørelser. Vi udarbejder en eftersynsrapport og udfører de ønskede reparationer. Du får adgang til al nødvendig dokumentation via vores online kundeportal.

 

Vi gennemfører eftersyn af alle former for løfteudstyr – heriblandt talje/spil, kædetalje, traverskraner, søjlesvingkraner, stropper og håndkædetaljer

 

Vi optimerer din produktion

Hvis du har brug for at gennemføre ændringer i løftefunktioner eller ombygning for at opnå en højere effektivitet, hjælper vi dig også gerne i mål. Vi har mange års erfaring med ny-installation af kraner og løfteudstyr, og samtlige af vores ny-konstruktioner er CE-mærkede i henhold til nyeste lovgivning.

Dit udbytte af samarbejdet:

  • Du får en landsdækkende partner, der kan reparere, servicere, montere og optimere alle typer kraner og taljer.

  • Vi gennemfører alle lovpligtige eftersyn, så I overholder lovkrav. Du får adgang til al dokumentation via vores online kundeportal.

  • Kranservice vagtordning året rundt.

Lovpligtige eftersyn

En serviceaftale med CBRE Teknisk servicepartner sikrer, at din virksomhed lever op til gældende regler.