11.04.23

Debatindlægget har været bragt i Børsen af Torben Skov-Dahl, der er salgschef hos CBRE Teknisk servicepartner indenfor industriel IT & automation.

13 procent. Så stor en andel af erhvervslivets samlede energiforbrug kan spores tilbage til industrien ifølge tal fra Danmarks Statistik. Og det seneste års energikrise har selvsagt gjort ondt på de danske produktionsvirksomheder, hvor flere har meldt om fordoblede energiregninger sammenlignet med det foregående år.

 

Den nye virkelighed på energimarkedet med øget usikkerhed kan dog bruges produktivt. Det løfter det økonomisk incitament til at energioptimere, og de danske virksomheder står over en bred kam med en solid økonomi, der netop giver mulighed for at lave investeringer. Investeringer, som potentielt kan sende de danske virksomheder i udbrud i ræset om den grønne omstilling.

 

Vi ser, at flere virksomheder allerede er godt i gang med at identificere mulige tiltag, der kan reducere energiomkostningerne. Mange har helt forståeligt blikket rettet mod energiforsyningen, men der er også et stort, uudnyttet potentiale forbundet med investeringer, der reducerer energiforbruget.

"Der er også et stort, uudnyttet potentiale forbundet med investeringer, der reducerer energiforbruget."

Tag f.eks. trykluft, som i majoriteten af produktionsvirksomheder er uundværligt, og som ifølge Energistyrelsen sammen med køle- og vakuumanlæg står for samlet set 21 procent af virksomheders elforbrug. I CBRE Teknisk servicepartner estimerer vi på baggrund af vores samarbejder med omtrent 1.000 industrivirksomheder over hele landet, at omkring 20 procent af trykluftforbruget er rent og skært spild som følge af lækager og forkert brug af anlæg. Spild, som relativt nemt kan undgås.

 

Det volatile energimarked er et tydeligt tegn på, at den grønne omstilling ikke kun handler om ESG og visioner. Den handler i lige så høj grad om produktionssikkerhed og bundlinje, og derfor bør vi fortsætte med at investere.