15.06.21

Debatindlæg af Lasse Damsø Pedersen, funktionschef for Industriel IT og automation

 

De senere års accelererede teknologiske udvikling betyder, at de danske produktionsvirksomheder nu står med en unik chance for at tage et markant skridt frem i den globale konkurrencesituation. I Danmark har vi i kraft af vores stærke uddannelsessystem direkte adgang til højtuddannet arbejdskraft og rådgivning. Vi har en fantastisk internetinfrastruktur med adgang til det lynhurtige fibernet i det meste af landet. Og ja, virksomhederne har sågar mulighed for at søge økonomiske midler til automatisering via tilskudspuljer.

 

Med andre ord har vi i Danmark alle muligheder for at få automationsbolden til at rulle. 

En undersøgelse fra Ingeniørforeningen i Danmark, IDA, viser, at kun 15 procent af virksomheder med under 100 ansatte har en høj digitaliseringsgrad. Det er til sammenligning tilfældet for hele 57 procent af de store produktionsvirksomheder.

I Intego, hvor vi er i daglig kontakt med industrivirksomheder over hele landet herunder en lang række SMV’er, oplever vi flere årsager til den markante forskel. Den primære er, at SMV’ernes organisationer ikke på samme måde er gearede til at igangsætte og varetage omfattende og til tider komplekse automatiserings- og digitaliseringsprojekter. Hos SMV’erne fylder driften – helt naturligt – mere end hos de større virksomheder, der i kraft af deres volumen har mulighed for at allokere medarbejdere med de rette profiler og kompetencer til opgaven.

 

Dermed er automatiseringsprojekter simpelthen svære at overskue for SMV’erne, og derfor går mange i den fælde, at de fra start i processen kigger isoleret på tekniske løsninger som fx robotter. Men robotter er ikke svaret for alle virksomheder. Vi har desværre set flere eksempler på, at det kan lede til dårlige beslutninger og lavt udbytte af investeringen, når teknologien bliver styrende for processen, og at disse eksempler skræmmer virksomheder fra yderligere investeringer i automation.

 

Vellykket automatisering handler ikke bare om at købe noget nyt teknologi, og investeringer i automatisering må derfor ikke anses som en klassisk indkøbsopgave. Det handler om at afdække nuværende og kommende behov, så man når frem til et projekt eller en løsning, der passer konkret på den enkelte virksomheds rammer og forretning. Det gælder i forhold til økonomi, men i særdeleshed også i forhold til at sikre, at SMV’erne bibeholder den fleksibilitet og omstillingsparathed, der ofte adskiller dem fra de større virksomheder.

 

Den øvelse kræver - foruden en stærk og forandringsparat organisationskultur - ofte faglig sparring, og SMV’ernes vigtigste fokus bør derfor være at screene markedets forskellige leverandører frem for markedets mulige tekniske løsninger. Og hellere i dag end i morgen, så vi får SMV’erne med på vognen til stor gavn for fremtiden for dansk produktion og arbejdspladser i industrien. For at kunne konkurrere med de globale konkurrenter skal vi i Danmark arbejde smartere – og her er automation vejen frem.

 

Debatindlæg af

Lasse Damsø Pedersen

Funktionschef, Industriel IT og automation

Tlf.: +45 20 42 00 39
E-mail: LDP@intego.dk