Energi infrastruktur

Danmarks infrastruktur er forudsætningen for vækst. Derfor har CBRE Teknisk servicepartner et specialiseret team, som hver dag servicerer og optimerer den danske infrastruktur med en bred kompetencepalette indenfor højspænding, transformerstationer samt koblings-, jordings- og kabelanlæg.

Vores landsdækkende afdeling Energi infrastruktur bidrager til omstillingen fra fossil energi til bæredygtige energiforme med kompetencer inden for både energiproduktion, energidistribution, projekter samt mellemspænding. Afdelingens kompetencer spænder bredt og baserer sig på vores mangeårige erfaring indenfor kraftværker.

 

Vi har den rette erfaring, ekspertise og ikke mindst udstyr til at sikre dig optimal service:

 • Via måleudstyr kan vi identificere kabler i jorden og fejlfinde kabelanlæg med stor præcision inden for 30 cm. Det sikrer dig optimalt gravearbejde og hurtig fejlretning.
 • PD-test af højspændingsanlæg, som identificerer utætheder i kablerne og giver et konkret indblik i behovet for vedligehold og ændring af ældre højspændingsanlæg. 

Vi er specialister indenfor:

 • KLS-D og driftsledelse af højspændingsanlæg
 • Service, vedligehold og udbygning af kraftværker
 • Opbygning og kommissionering af BESS (Battery Energy Storage Systems), som sikrer dig optimal drift med strøm ved afbrydelser og lagring af billig strøm på batteriet.
 • Installation af solcelleanlæg
 • Power-to-X anlæg, som omdanner vedvarende energi til flydende CO2-neutrale brændstoffer, der nemt kan lagres og bruges som alternativ til fossile brændstoffer.
 • Vedligehold og nybygning af stationsanlæg, herunder kommissionering af koblingsanlæg samt injektions- og relætest, som sikrer dig et optimalt anlæg.

Er du klar til at få besøg af Sikkerhedsstyrelsen?

Som ejer af et højspændingsanlæg eller transformerstation har du ansvaret for at sikre drift og vedligehold. Vi tilbyder at servicere jeres højspændingsanlæg i henhold til BEK. nr. 1608 ”Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg”. Vi er godkendt som driftsansvarlig virksomhed, hvilket betyder vi:

 

 • Varetager driften af dit anlæg
 • Udarbejder vedligeholdelsesplaner - som vi kan hjælpe med at udbedre
 • Sikrer, du overholder gældende lovkrav

 

En serviceaftale med os sikrer, at du lever op til de krav, som Sikkerhedsstyrelsen stiller. Skal vi hjælpe dig med driftsledelse af dit anlæg? Kontakt vores team.