Har du styr på dine højspændingsanlæg?

Højspænding er altid forbundet med en risiko, og derfor er det et område, som Sikkerhedsstyrelsen med rette tager meget alvorligt. Derfor er det afgørende, at man som virksomhed sørger for at leve op til sine driftsforpligtelser - og det sikrer et samarbejde med CBRE Teknisk servicepartner.

Ejeren af et privatejet højspændingsanlæg har ansvaret for driften og løbende eftersyn af anlægget. Derfor er det også virksomheden selv, der bærer strafansvaret, hvis anlægget ikke driftes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

 

CBRE Teknisk servicepartner er godkendt som driftsansvarlig virksomhed

Ejeren af et elektrisk anlæg, der er tilsluttet højspændingsnettet, kan lade driften af anlægget varetages af en såkaldt driftsansvarlig virksomhed, som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Den driftsansvarlige virksomhed kan enten være virksomheden selv eller en samarbejdspartner med egne godkendte driftsansvarlige medarbejdere.

 

CBRE Teknisk servicepartner er en af de virksomheder, som kan agere driftsansvarlig virksomhed. På landsplan har vi et større antal samarbejdsaftaler med virksomheder om driften af deres transformere. Som driftsansvarlig virksomhed er man ansvarlig for al påkrævet dokumentation, og at alle lovpligtige eftersyn er overholdt. Som udgangspunkt inspicerer vi anlægget årligt og udarbejder en tilstandsvurdering.

Vi tilbyder dig:

 

  • Drift og vedligehold af dit højspændingsanlæg, hvor vi tilbyder alt lige fra periodiske serviceeftersyn, døgnservice, driftsledelse, driftsaftale, termografi mv.

  • Et samlet overblik over alle dine eftersyn, dokumentation mv. i vores online kundeportal. Efter inspektion opretter vi anlægget og den tilhørende KLS-D i kundeportalen, som vi naturligvis underviser dig i at bruge.

  • Rådgivning om energibesparelse ved opsætning af en ny transformer, der sikrer dig en god tilbagebetalingstid og en efterfølgende årlig besparelse i dit energiforbrug.

Er du forberedt, hvis Sikkerhedsstyrelsen kommer på besøg?

Et samarbejde med os sikrer, at du overholder alle krav i ”Bekendtgørelsen om sikkerhed for drift af elektriske anlæg”. Via vores kundeportal har du altid adgang til et samlet overblik over alle dine eftersyn: