Industri

Industrivirksomheder køber i stigende grad teknisk assistance for at sætte øget fokus på deres kerneforretning, opnå større effektivitet og forbedre deres KPI’er.

Når vi – helt eller delvist - overtager ansvaret for vedligehold og service af dit produktionsanlæg, får du frigjort ressourcer til at opretholde det ideelle fokus på produktionen. Behovet for teknisk assistance varierer, og derfor tilbyder vi tre forskellige løsninger:

  • Serviceaftaler, hvor CBRE Teknisk servicepartner er tilknyttet kunden på fast basis.
  • Ad hoc tilkaldeopgaver.
  • CBRE Teknisk servicepartner overtager hele eller dele af virksomhedens tekniske afdeling.

Skal vi også forbedre din produktivitet?

 

Vi arbejder målrettet med at spotte mulighederne for at løfte produktionen, så oppetiden og produktiviteten bliver større samtidig med, at produktionsomkostningerne reduceres. Køb af teknisk assistance sikrer, at ressourcer og kompetencer tilpasses virksomhedens aktuelle behov, så du undgår overbemanding og øgede udgifter i perioder med nedsat produktion.

 

Vores mangeårige erfaring med drift, service, vedligehold og optimering koblet med vores landsdækkende set-up sikrer, at du altid har adgang til den ekspertise, det kræver at holde produktionen i gang. Vi stiller altid med et kompetent hold, der bl.a. sørger for, at dit anlæg bliver vedligeholdt i tide, så nedbrud og produktionsstop reduceres.

En serviceaftale med CBRE Teknisk servicepartner sikrer, at vi kan stille med et hold, når behovet opstår, 24-7-365.

”Hvis vi fik mulighed for at gå tilbage i tiden og tage en anden beslutning, så vil vi ikke ændre noget. Outsourcingsaftalen har betydet, at vi kan spare drifts- og vedligeholdsomkostninger, så der er økonomi til vores projekter. Aftalen fjerner samtidig det bøvl og ledelsesansvar, vi tidligere havde og sikrer på den måde øget fokus på vores kerneforretning. Vi har også godt af, der kommer en ekstern partner ind i produktionen og sætter fokus på nye idéer og bidrager med ny viden."

 

- Kaj Meldgård, fabrikschef hos Danish Crowns