onsdag den 19. august 2020

Før 1. juni 2021 hed CBRE Teknisk servicepartner, CBRE Intego

 

Sabro jernstøberi tilhører en branche, som er under opsyn af Miljøstyrelsen. CBRE Integos vedligeholdsapp sikrer, at Sabro let og enkelt kan dokumentere udført vedligehold samt håndtering af eventuelt nedbrud på deres produktionsapparat til myndigheden.

 

Sabro har altid adgang til korrekt dokumentation for udført vedligehold via en app.

 

”Hvis der f.eks. opstår utætheder i vores udsugningsanlæg eller et filter springer, kan vi ved hjælp af appen dokumentere før og efter billeder, hvordan vi udbedrede fejlen, hvor længe nedbruddet varede og ikke mindst, at vi reagerede med det samme. Miljøstyrelsen modtager skærmbilleder fra vedligeholds-appen, som dokumentation,” forklarer Sabros vedligeholdschef Torben Andersen og tilføjer: ”Appen opsamler løbende data som gør det meget nemmere for Sabro at systematisere og optimere vedligeholdsopgaverne.”

 

Systematisk vedligehold nedbringer vedligeholdsomkostningerne

Målet med appen er at systematisere alt vedligehold og i takt med, Sabro fodrer systemet med mere og mere data, så kan vedligeholdsteamet se komponentens levetid og skifte den i tide.

 

”Vi kan planlægge vedligehold. Vi kan ikke planlægge et nedbrud. Det er langt mere omkostningsneutralt at være på forkant, fordi vi undgår dyre følgeskader af et nedbrud. I stedet for først at reparere noget, når det går i stykker, så går vi i stedet ind og kalkulerer med en forventet levetid, og så skifter vi det inden, det går i stykker. Appen kan på sigt hjælpe os med at vurdere, om det er en bedre investering at skifte en maskine fremfor reparation,” siger Torben.

 

Hver morgen, når vedligeholdsteamet møder ind, har de et morgenmøde, hvor de får overblik over dagens vedligehold og fordeler opgaverne imellem sig via appen. På den måde har Sabro fået et samlet overblik over al vedligehold og undgår, at mundtlige overleveringer går tabt.