Få overblik over din produktions effektivitet

Vi har udarbejdet en løsning, der samler din virksomheds tilgængelige data på et webbaseret interface, som du bl.a. kan anvende til at reducere spild og kasserede emner samt synliggøre uproduktiv tid.

Udgangspunktet for at optimere din produktion er, at du skal have overblik over din nedetid. Vores løsning består af tre steps, hvor du kan vælge den, som matcher din virksomheds behov bedst muligt, når det gælder analyse af nedetiden.

 

Produktionsoptimering

Step 1:

Stoptids registrering

En let integrerbar løsning med hurtige resultater, hvor vi registrer den pågældende maskinens lokale nedetid. Det sikrer dig overblik over udvalgte maskiner.

Step 2:

Cloud løsning

Ønsker du et samlet overblik over flere maskiners stoptid, så skal du vælge denne løsning. Her bliver alle data tilgængelige i en cloud, hvor du f.eks. kan benchmarke systemer og tidsperioder.

Step 3:

OEE 

Ved at tilvælge denne løsning, så du har du det bedst mulige udgangspunkt for at måle og optimere maskinernes effektivitet, bl.a. via OEE (Overall Equipment Efficiency) analyse og rapportering.

 

 

Hvis du vælger step 2, så indgår step 1 også. På samme måde, så indgår både step 1 og 2, hvis du vælger step 3, hvor du er sikret det bedst mulige grundlag for at øge din produktivitet, kvalitet og ikke mindst stoptid.

Få et værktøj til at øge din produktivitet

Med CBRE Teknisk servicepartners løsning har du det rette værktøj til at måle stoptiden, udføre korrigerende handlinger og se effekten af din indsats via en intuitiv løsning. Det sikrer dig:

 

  • Reduktion af spild og kasserede emner
  • Hurtigere respons på tekniske udfordringer
  • Synliggørelse af uproduktiv tid
  • Synliggørelse af omstillingstider
  • Benchmarking af produkter, skift mv.
  • Øget medarbejdermotivation

Kundeportalen giver dig et samlet overblik

 

I vores online kundeportal er du sikret et samlet overblik over din produktions stoptidsregistrering. Via dashboardet sikrer grafer dig nemt og enkelt overblik over stoptiden, antal producerede emner og stopårsagerne, som du kan angive i systemet. Afhængigt af din virksomheds behov, kan du vælge, om du vil se udviklingen pr. dag, uge eller måned.

 

Operatøren har adgang til kundeportalen via app på mobil eller tablet, hvor han f.eks. kan angive en maskines stopårsag. Administratoren har adgang til det fulde overblik og de beskrevne grafer via en webbaseret applikation.