Energioptimering

Vi ønsker at sætte bæredygtighed højt på dagsorden og øge miljøbevidstheden. Derfor udvikler vi løbende bæredygtighedsfremmende løsninger og koncepter, som sikrer vores kunder reduktion af energiforbrug og dermed en grønnere profil.

Bæredygtighed bliver et stadigt vigtigere konkurrenceparamenter for virksomheder, som skal finde løsninger til, hvordan de kan sænke energiforbruget. Og det vil vi rigtigt gerne hjælpe dig med.

 

For CBRE Teknisk servicepartner handler bæredygtighed om at tage ansvar. Det gælder alt lige fra at mindske vores egen miljøpåvirkning til at hjælpe vores kunder med at forløse deres potentiale for energioptimering. Derfor rådgiver vi vores kunder om optimeringsmuligheder og implementering af energibesparende tiltag.

 

Vil du reducere din omkostninger og få en grønnere profil?

Med os er du sikret en partner, der kan hjælpe dig med at reducere dit energiforbrug. Vi står klar til at rådgive din virksomhed om, hvordan I kan fremtidssikre jeres virksomhed, så I både kan spare penge og mindske jeres CO2-udledning. Kort sagt, vi hjælper din virksomhed med at få en grønnere profil.

Hvad gør vi selv?

 

Hos CBRE Teknisk servicepartner er miljøforbedrende tiltag et vigtigt omdrejningspunkt for en større del af vores forretning særligt i form af energioptimerings- og effektiviseringsopgaver hos vores kunder. Det gælder alt lige fra klassiske tekniske løsninger som fx udskiftning til LED-belysning, og løbende driftsoptimering til øget implementering af automations- og digitaliseringsløsninger til gavn for både kundernes økonomi og miljøet.

 

Derudover har vi siden 2010 været engageret i adskillige grønne infrastrukturprojekter. Konkret har vi blandt andet installeret, testet og idriftsat flere end 4.000 ladestandere til elbiler i hele landet, og forventningen og ambitionen er, at vi også i fremtiden vil bidrage til realiseringen af de ambitiøse mål for den grønne omstilling af den danske transportsektor.

 

CBRE Teknisk servicepartner  iværksætter også løbende aktiviteter med henblik på at reducere vores egen miljømæssige belastning. Belastninger der primært udgøres af brændstofforbrug, CO2-udledning, miljøfarligt affald samt forbrug af energi til el og varme. Vi gør en indsats på alle niveauer i organisationen for at minimere miljøbelastningen i enhver sammenhæng.

Målsætninger:

  • Der skal udvikles nye koncepter og løsninger, der kan bidrage til miljøforbedrende tiltag hos CBRE Teknisk servicepartners kunder.
  • CBRE Teknisk servicepartner skal medvirke til realiseringen af FN’s verdensmål – særligt verdensmål 4 og verdensmål 9

  • Brændstofforbruget for CBRE Teknisk servicepartners varebiler, der vil blive udskiftet over de næste år, skal forbedres
  • Andelen af elbiler skal øges, når CBRE Teknisk servicepartner har afdækket de konkrete og praktiske erfaringer med elbiler og den nødvendige infrastruktur for servicebiler.
  • Al CBRE Teknisk servicepartner-merchandise og salgsmateriale skal være bæredygtigt.