Standardløsninger til fjernvarmeindustrien

Driftsoptimering er et dagligt fokus hos fjernvarmeværker. Vi har derfor udviklet en række standardløsninger til fjernvarmebranchen. Vores standardløsninger sikrer dig en gennemprøvet og driftssikker løsning, som tilpasses dit værks krav og behov – uanset opgavens omfang. 

Hvorfor er standardløsninger en god ide i fjernvarmesektoren?

Fjernvarmesektoren er en branche, der konstant er i udvikling, da værkernes økonomi, og dermed forbrugernes varmepris er afhængig af, hvor effektivt varmeværkets drift er.

 

Vores tilbud om standardløsninger til fjernvarmebranchen indebærer grundlæggende, at vi allerede har sammenbygget nogle af vores standardløsninger, således at disse er specifikt målrettet mod fjernvarmeapplikationer. En standardløsning betyder ikke, at alle anlæg ser ens ud og kan det samme. Tværtimod, så er

CBRE Teknisk servicepartners standardløsninger fleksible og kan tilpasses til det enkelte varmeværks behov. Selvom anlæggene er forskellige og kræver forskellige løsninger, så er opbygning af styringer og SRO-anlæg med standardløsninger en stor fordel.

 

Med CBRE Teknisk servicepartners standardløsning kan vi hurtigere og billigere udvikle styringsprogrammer og betjeningssystemer (PLC og SRO programmer), hvilket betyder, at vi har reduceret omkostningerne ved implementering af løsningen.

Ny styring øger konkurrencedygtigheden

Uanset om det er solenergi, biobrændsel eller en tredje energiform, så er grundstenen i værket optimal styring af energikilderne. Derfor har Hjallerup Fjernvarme fået en gennemgribende modernisering af SRO-anlægget, som indebærer ny styring, regulering og overvågning af hele anlægget.

 

”Investeringen i varmepumpen er hurtigt tjent ind grundet dens høje virkningsgrad på 160-170 procent. Med varmepumpen kan vi nemlig udnytte solenergien langt bedre – også om vinteren – fordi der ikke er brug for så meget sol for at kunne producere energi af solvarmen.”

 

–  Karsten Sønderkær, driftsleder hos Hjallerup Fjernvarme 

 

Manglende overblik og mange overvejelser

På mange varmeværker er styringsanlæggene præget af flere knopskydninger, der er tilføjet eller fjernet igennem værkets levetid. Det betyder ofte, at man ikke har det ønskede overblik over produktionen. Det gør det naturligvis svært at optimere produktionen, som er en af hjørnestenene i at sikre værket så god en drift, som muligt. Uanset om det er solenergi, biobrændsel eller en tredje energiform, så er grundstenen i værket optimal styring af energikilderne. Derfor vælger mange værker at få en gennemgribende modernisering af SRO-anlægget, som indebærer ny styring, regulering og overvågning af hele anlægget.

 

Når man som varmeværk står over for opgaven at skulle udskifte hele SRO-anlægget, måske endda hele instrumenteringen eller dele heraf, og måske ovenikøbet implementere en ny energiform på værket, er der rigtig mange ting, der skal tages stilling til. Ved at anvende CBRE Teknisk servicepartner standardløsninger slipper man for at skulle tage stilling til mange ting, da vores løsninger er baseret og udviklet på baggrund af erfaringer i branchen gennem mange år.

Fordele ved et nyt system

Et nyt SRO-system bør altid give brugeren det fulde overblik og mulighed for at regulere/optimere anlægget. Dertil skal systemet være forberedt til eventuelle udbygninger i fremtiden samt have veldefinerede standardblokke, der gør ændringer og service nemt og enkelt. Og det er netop det vi opnår, når vi anvender vores standardløsninger.

  • SRO-system udviklet til fjernvarmeindustrien

 

  • Brugervenlig betjening og rapportering

 

  • Overblik over forbrugsdata (KPI)

 

  • Data for vedligehold

 

  • Økonomisk/optimeret driftsform

 

  • Lokal support