Automationseftersyn- og strategi

Virksomheders automationsløsninger er ofte sammensat af en række forskellige komponenter og standarder, når det kommer til hard- og software. Derfor kan det være vanskeligt at bevare det fulde overblik. Men vores løsning, automationseftersyn og -strategi, får du et solidt udgangspunkt for at fordre effektiviteten og øge oppetiden på dit anlæg.

Vil du også forbedre din konkurrenceevne?

Vi gennemfører et grundigt indledende analysearbejde, som sikrer dig et solidt beslutningsgrundlag. Herefter finder vi i fællesskab det rette fokus, så din virksomhed kan opnå en øget produktivitet, driftssikkerhed, bruger- og servicevenlighed eller højere oppetid. Med vores automationseftersyn- og strategi får du frigjort ressourcer, forbedret din virksomheds konkurrenceevne og dermed optimal udnyttelse af dit anlægs potentiale.

 

Dit udbytte:

 • Rød tråd i din automationsplatform.
 • Ensartet brugerflade.
 • Minimering af reservedele.
 • Overblik over systemer.
 • Strategi for opdatering og udskiftning.

 

Automationseftersyn

 1. Vi gennemgår det eksisterende automationsudstyr og udarbejder en tilstandsrapport, hvor vi identificerer kritiske forhold og uhensigtsmæssigheder.

 2. Vi vurderer, hvorvidt din virksomhed vil være i stand til at genetablere drifte på baggrund af teknisk dokumentation og backup af PLC-programmer, brugerflader mv.

 3. Vi udarbejder en plan for udbedring samt et katalog med konkrete forbedringsforslag.

Automationsstrategi

 1. På baggrund af automationseftersynet udarbejder vi sammen en fremtidssikker plan, så I er sikret størst muligt udbytte af fremtidige investeringer.

 2. I fællesskab kan vi målrette investeringerne i dit anlæg og stille de rigtige krav til leverandørerne af nyt udstyr, så I er sikret optimalt samspil med eksisterende løsninger.

 3. Strategien bliver udarbejdet med afsæt i virksomhedens forretning, så løsningen understøtter virksomhedens kerneaktiviteter bedst muligt.