OptiNet

Vi har udviklet et enkelt system, der optimerer fremløbstemperaturen i ledningsnettet baseret på historik samt vejr- og forbrugsprognoser. Med CBRE Teknisk servicepartner OptiNet sikrer du optimal drift af ledningsnettet, samt et minimalt energitab i forbindelse med varmedistributionen, døgnet rundt.

Sådan opnår du store energibesparelser

Tabet i ledningsnettet reduceres markant samtidig med, at brændselsforbruget og CO2-udslippet nedbringes med CBRE Teknisk servicepartner OptiNet. Dette muliggør også, at slutbrugernes varmeregning mindskes. Vores løsning indeholder en automatisk styring, uden indgriben fra medarbejdere, som regulerer fremløbstemperaturen kontinuerligt ud fra en vejr- og forbrugsprognose.

CBRE Teknisk servicepartner OptiNet er i dag installeret på flere end 30 værker over hele landet.

Energibesparelsen sikrer kort tilbagebetalingstid

Efter kort tid vil du opleve, at det er muligt at sænke udgangstemperaturen fra anlægget med typisk 5 -10 grader. Vi leverer og implementerer CBRE Teknisk servicepartner OptiNet som en nøglefærdig løsning på dit værk. Udgangspunktet er altid en grundig analyse af de unikke optimeringsmuligheder i dit net samt en beregning af den aktuelle tilbagebetalingstid. Herefter lægger vi i fællesskab en strategi for optimal varmedistribution.

Hard- og software i OptiNet

 

  • Professionel vejrstation til lokale vejrforhold og trådløs transportabel vejrstationsmonitor.
  • PC, skærm med brugerflade samt styretavle.
  • Software til datatrafik mellem værk og NEAS.
  • Forbrugsprognose fra NEAS baseret på meteorologiske data og det enkelte værks forbrugsmønster i bynettet.
  • Reguleringssoftware til styring af fremløbstemperatur.
  • Brugerflade baseret på standard SCADA software.

Dit udbytte

Du får enkel og nem betjening, optimal drift af ledningsnettet med 6-10 % reduktion af ledningstabet. Vi nedbringer forbrugernes varmeforbrug, reduceret brændselsforbrug samt lavere CO2-udslip.