04.02.22

Et af landets mest sårbare trafikknudepunkter – Storebælt – har nu fået tolv nye centralstyrede bomanlæg, der som et led i et større projekt skal være med til at sikre mindre trafikkaos og kødannelse ved særlige begivenheder såsom broløb og uheld på strækningen, som binder Danmark sammen. Det er CBRE Intego, som har leveret styretavler og programmeret bommene, så de kan fjernovervåges og styres fra Sund & Bælts kontrolcentral.

 

12 millioner. Så mange køretøjer krydsede Storebælt sidste år, viser tal fra Sund & Bælt. Når særlige begivenheder såsom broløb afvikles, og halvdelen af broen skal afspærres, er det derfor mange trafikanter, som skal ledes over i andre vejbaner – og det har hidtil krævet både skiltevogne og at skrue autoværn fra hinanden, hvilket har været omstændigt. Det har ligeledes været tilfældet ved uheld, som har skabt kødannelse og megen ventetid, da man ikke har kunnet lede trafikken over i modsatte retning hurtigt – men det skal være slut nu.

 

I 2020 påbegyndte Sund & Bælt, der driver Storebælt, et stort projekt for dels at sikre en hurtigere afvikling af kø og dels at øge sikkerheden for såvel trafikanter og medarbejdere ved i første omgang at montere mobile autoværn. Som et led i projektet har KIBO Sikring i samarbejde med CBRE Intego leveret tolv centralstyrede bomanlæg fordelt på hele strækningen, hvoraf det sidste anlæg netop er blevet monteret.

"Det har været en særdeles spændende opgave, idet det ikke er helt almindelige bomanlæg, men derimod nogle helt særlige, skræddersyede bomanlæg, hvor bomhuset alene vejer intet mindre end 1 ton. Særligt ved bommene er ikke mindst, at de skulle programmeres til både at kunne vippe og dreje, så de kan stoppe trafikken og efterfølgende lede trafikken fra to spor over i ét spor – og det viste sig samtidig som en udfordring," siger Klaus Engebæk Hansen, som er teknikchef hos KIBO Sikring, og han tilføjer:

 

"Fabrikanten af bommene kunne nemlig ikke levere styringen til bommene, som de normalvis ellers gør, da almindelige bomanlæg ikke kan udføre de bevægelser. Derfor valgte vi at involvere CBRE Intego, som har en afdeling lige på den anden side af vejen fra os, og som vi dagligt samarbejder med. De har stor ekspertise og viden om hardwaren, softwaren og dokumentationsprogrammet, som kunden ønskede og var således de helt rette til opgaven – og samtidig gav det os mulighed for at fokusere på mekanikken."

Med de nye bomme monteret kan Sund & Bælt nu hurtigt og nemt aktivere de enkelte bomanlæg på strækningen for at afspærre vejbaner både på lokationen og med fjernstyring fra kontrolcentralen:

 

"Vi glæder os over, at vi nu kan afslutte projektet, som vi startede tilbage for lidt over et år siden. Det har været en helt særlig opgave for os at stå for styringen af bommene, hvor vi foruden at tegne og bygge styringstavlerne også har skullet programmere systemet til styringen af bommene ud fra de ønsker, der har været til anlæggene," fortæller automationstekniker hos CBRE Intego, Thomas Majlund Thomsen, og han uddyber:

 

"Udover at bommene kan køre i tre forskellige positioner – og således vippe og dreje – er det smarte ved de nye anlæg også, at de kan fjernstyres via en SRO-central, som er et system til overvågning og styring af automatiske anlæg. Hvor det før var nødvendigt at køre ud med skiltevogne ved eksempelvis uheld og vejarbejde, er det således nu muligt fra en kontorstol nemt og hurtigt at spærre vejbaner af."

 

Udover de nye bomanlæg, som KIBO Sikring og CBRE Intego har leveret, samt de mobile autoværn omfatter projektet desuden 222 nye digitale skilte. Det samlede projekt forventes afsluttet til sommer.

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst

Jan Nielsen 

Afdelingschef, Automation Midtjylland

CBRE Intego A/S

Tlf.: +45 41 30 35 30

E-mail: JAN@intego.dk

 

Klaus Engebæk Hansen

Teknisk chef

KIBO Sikring

Tlf.: +45 61 62 70 74

E-mail: KH@kibo.dk