23.02.22

Mens antallet af ledige hænder på det danske arbejdsmarked skraber bunden, holder vi fast i medarbejdervæksten. Vores kultur, fokus på oplæring af egne talenter og mulighed for skræddersyede karriereforløb er blandt forklaringerne på den positive udvikling, mener direktør, der dog erkender, at manglen på arbejdskraft kan mærkes.

 

Din tekniske servicepartner forsætter med at vokse. Vi har netop rundet hele 900 medarbejdere fordelt på i alt 16 afdelinger på landsplan. Det er mere end fordobling på blot 8 år og hele 45 flere end for blot ét år siden. 

 

"Vi er meget stolte af, at vi har rundet endnu en milepæl ved at udvikle, tiltrække og fastholde så mange dygtige medarbejdere. De er nøglen til, at vores virksomhed udvikler sig i den rigtige retning. Generelt er vi blevet flere i hele landet. Det er vi blandt andet som følge af en positiv udvikling i vores kerneforretning, der er baseret på lange og tætte serviceaftaler med industrivirksomheder samt i vores aktiviteter inden for grøn udvikling og digitalisering. Derudover er vi de senere år vokset særligt hurtigt på Sjælland, hvor vi har udbygget vores forretning og har godt 100 ansatte," siger adm. direktør i CBRE Intego, Jens Frost Mikkelsen.

 

Jagter 150 nye medarbejdere i 2022

Milepælen er opnået til trods for, at store dele af det danske erhvervsliv er præget af en udbredt mangel på arbejdskraft, og kigger man isoleret på elektrikere, der udgør en stor del af vores samlede medarbejderstab, er ledigheden aktuelt helt nede på under én procent. Det viser tal fra Dansk Elforbund.

 

"Det betyder naturligvis, at der er kamp om hænderne, og derfor er vi også ekstra tilfredse med, at vi fortsat formår at tiltrække dygtige medarbejdere. At vi lykkes, skyldes blandt andet, at vi gør en meget stor indsats internt. Dels ved at oplære og opkvalificere fremtidens medarbejdere og dels ved at fastholde vores medarbejdere ved at tilbyde gode og ordnede forhold, en sund kultur med frihed under ansvar samt mulighed for skræddersyede karriereforløb fx i form af videreudvikling eller vores særligt indrettede seniorroller," siger Jens Frost Mikkelsen og fortsætter:

 

"Det betyder, at vi har mange medarbejdere, der bliver hos os længe, og at mange, der på et tidspunkt vælger at prøve noget nyt, vender tilbage med tiden. Samtidig har det været med til at skabe et godt omdømme, der er med til at understøtte vores tiltrækningskraft. Vi kan dog på ingen måde hvile på laurbærrene. Vi skal fortsat bruge flere medarbejdere for at understøtte virksomhedens udvikling, nærmere bestemt har vi en konkret målsætning om 150 flere medarbejdere i 2022. Og selvom vi gør meget på rekrutterings- og fastholdelsesfronten, kan vi selvfølgelig også mærke den aktuelle arbejdskraftssituation på antallet af ansøgninger til vores jobopslag. Derfor er det helt afgørende, at vi fortsætter med at investere i at være en attraktiv arbejdsplads og hele tiden søger nye veje og kreative løsninger i jagten på nye medarbejdere."

 

Jens Frost Mikkelsen fortæller ligeledes, at CBRE Intego løbende er i dialog med forskellige vikar- og rekrutteringsbureauer samt de forskellige kommuners jobcentre om løsninger på arbejdskraftssituationen.

Lokalt ansvar og flere end 130 lærlinge

Et godt eksempel på en kreativ løsning er, at vi siden efteråret 2020 sammen med en række af landets jobcentre og vikarbureauet Xterna har drevet egen fiberteknikeruddannelse med henblik på at opkvalificere ledig arbejdskraft til det store marked for udrulning af fiberbredbånd. En uddannelse, der ikke fandtes i forvejen, hvorfor det primært har været uddannede elektrikere, der har arbejdet med fiber.

 

"Uddannelsen blev oprettet på initiativ fra vores afdelinger i Randers og Aarhus, og selvom initiativet er ret så enestående, er det egentlig et godt eksempel på, hvordan vi arbejder. Vi har ikke en central rekrutteringsfunktion – og selvom jeg ikke tør udelukke, at vi på grund af vores vækst får det med tiden – vil vores virksomhed altid være kendetegnet ved en udpræget grad af decentraliseret ledelse. Det betyder, at det er de lokale afdelinger, der via deres netværk og indgående kendskab til lokalområdet skaber fundamentet for vores resultater – og det gælder i høj grad også, når det kommer til tiltrækning af nye medarbejdere," siger Jens Frost Mikkelsen. 

 

Den decentrale ledelsesstil betyder også, at det er de lokale afdelinger, der har kontakten til de lokale uddannelsesinstitutioner – og det forløber med stor succes. Vi har således på landsplan i dag flere end 138 lærlinge, der anses som helt centrale for virksomheden.

 

"Selvom den aktuelle mangel på arbejdskraft er en mærkbar udfordring, så er det jo langt fra nyt for vores branche, at der mangler kvalificerede hænder. Derfor har oplæring af lærlinge altid være en helt central del af vores hverdag og kultur," siger Jens Frost Mikkelsen afsluttende.